บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ภาษาไทย ::  รหัสวิชา ท 13101

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ 

Krufonny

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน

การนำเข้าสู่บทเรียนด้วยกิจกรรม "brain gym"

เด็กๆเกิดความสนุกสนาน

เด็กๆมีสมาธิในการเรียน

ตัวอย่างคลิปVDO

แหล่งที่มาของคลิป VDO :https://youtu.be/1EUDsCdGB8c

ให้นักเรียนเข้าเรียนในบทเรียนและทำใบงานส่งที่ห้อง Classroom ของตนเอง

บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

บทที่ 2 แต่เด็กซื่อไว้

บทที่ 3  ป่านี้มีคุณ

บทที่ 4 อาหารดี ชีวีมีสุข

บทที่ 5 ทำดีอย่าหวั่นไหว

บทที่ 6 พลังงานคือชีวิต

บทที่ 7 ความฝันเป็นจริงได้

บทที่ 8 ภูมิใจภาษาไทยของเรา

บทที่ 9 คิดไปรู้ไป

บทที่ 10 นอกเมืองในกรุง 

บทที่ 11  ส่งข่าวเล่าเรื่อง 

บทที่ 12 ประชาธิปไตยใบเล็ก

บทที่ 13  ของดีในตำบล

บทที่ 14 ธรรมชาติเจ้าเอย

บทที่ 15 เล่นคำทาย

บทที่ 16 บันทึกความหลัง

เรียนรู้ผ่านเกมการศึกษา 

เกมทายคำภาษาไทย👈

                            แหล่งที่มาคลิปของhttps://youtu.be/TpAxrlepzYc👈

เกมสำนวนไทย👈

                             แหล่งที่มาคลิป                       

             https://youtu.be/j_U3rZ5ldd4👈

เกมอ่านจับใจความสำคัญ👈

แหล่งที่มาคลิป

                 https://youtu.be/KS9ef4jHyk8👈

แหล่งเรียนรู้และผู้สนับสนุน

ครูผู้สอน

นางสาวกนกวลี  ชัยชะนะ

 (ครูฝน)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 

อำเภอเมืองเชียงใหม่   

จังหวัดเชียงใหม่ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่